Marketingowy system informacyjny

W zarządzaniu marketingowym każda decyzja i każdy proces powinny opierać się na odpowiednich informacjach. Dlatego firmy budują marketingowe systemy informacyjne, dzięki którym gromadzone analizowane i dystrybuowane są dane niezbędne do efektywnego działania marketingowego. Efektywność takich systemów stanowi o sukcesie firmy.

Marketingowy system informacyjny to zintegrowany zespół ludzi, działań, procesów i narzędzi np.: systemów komputerowych, którego celem jest wytwarzanie, przechowywanie i wykorzystywanie danych niezbędnych do podejmowania właściwych decyzji biznesowych. Informacji niezbędne firmie istnieją w formie fragmentarycznej, rozproszonej, i są dostępne w różnych miejscach wewnątrz przedsiębiorstwa i w jego otoczeniu. System zbiera informacje z wewnątrz i zewnątrz organizacji zarówno pozyskiwane w wyniku działań firmy jak i dostępne powszechnie.

System ma za zadanie gromadzenie, analizę oraz dostarczanie jak największej ilości informacji istotnych dla managerów marketingu. To niezwykle użyteczne narzędzie do planowania, implementacji I kontroli działań marketingowych wspierające się modelowaniem.

Modelowanie jest ściśle powiązane z systemem wspomagania decyzji i polega na projektowaniu procedur przetwarzania danych, które umożliwiają przeprowadzenie analizy ilościowej. Modele marketingowe można podzielić na dwie grupy: modele optymalizacyjne i modele symulacyjne. Te pierwsze wspierają poszukiwania najlepszych rozwiązań problemów, a drugie. to matematyczne przedstawienie związków pomiędzy zmiennymi, które determinują rzeczywiste zjawiska występujące w przedsiębiorstwie.

Pierwszą rolą systemu jest  zidentyfikowanie jakiego rodzaju informacje są niezbędne dla managerów. Wtedy dane niezbędne do wytworzenia takich informacji są kolekcjonowane, poddawane obróbce i analizowane. System dostarcza je potem wyznaczonym osobom we właściwym czasie. Dane zbierane są dzięki podsystemom nazywanych komponentami.

Najważniejsze komponenty systemu:

  • Dane wewnętrzne
  • Marketing Intelligence
  • Badania marketingowe
  • System wspomagania decyzji marketingowych

marketingowy system informacyjny


Fatal error: Allowed memory size of 201326592 bytes exhausted (tried to allocate 6291456 bytes) in /wp-includes/cache.php on line 621